Asiantuntevat IT-ammattilaiset käyttöösi

Koodata Oy Karjalankatu 2
00520 Helsinki tuki@koodata.fi

Tietosuojaseloste

Tiivistelmä

Suunnittelupaja Pikseli kerää kävijöistä tietoa yhteydenottolomakkeen perusteella sekä käyttäytymistietoa mm. Google analytics- ja Facebook-evästeiden avulla. Evästeiden keräämien tietojen avulla kävijää ei voida yksilöidä.

Lisäksi tietoa kerätään sivuston verkkokaupassa tehtyjen ostosten kautta.

Tietoja kerätään mm. asiakassuhteen hoitamista, markkinointia ja palvelun kehittämistä varten. Yksilöityjä henkilötietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistoa rekisteristä. Lue lisää EU:n tietosuoja-asetuksesta täältä: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html

Rekisterin ylläpitäjä

Suunnittelupaja Pikseli, Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere
Y-tunnus 2623621-4

Rekisterin yhteyshenkilö
Minna Nurminen
minna (a) suunnittelupajapikseli.fi

Rekisterin nimi
Suunnittelupaja Pikselin asiakasrekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • asiakassuhteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen, hallinta, ylläpito ja kehittäminen     
 • asiakasviestintä (uutiskirjeet)
 • tilausten toimitukseen    
 • yhteistyökumppaneiden tuotteiden markkinointi      
 • tuotekehitys sekä liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen      
 • mainonnan kohdistaminen     
 • lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja sen mukaisesti

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Mitä tietoja kerätään?

 • Nimi ja sähköpostiosoite     
 • Yhteystiedot
 • Maksutiedot ja muut laskutustiedot
 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten toimitusosoite
 • Sivuston, kaupan ja uutiskirjeiden käytöstä havainnoidut käyttäytymistiedot     
 • Päätelaitteen tunnistetiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu Suunnittelupajapikseli.fi:n kautta postituslistalle sivuston tai maksuttomien oppaiden tilaamisen kautta liittyneistä henkilöistä sekä verkkokaupassa asioineiden henkilöiden tiedoista.

Yritys kerää lisäksi tietoja sivustolla vierailevilta henkilöiltä evästeiden eli mm. Facebook-pikselin ja Google Analyticsin avulla. Tietoja käytetään liiketoiminnan ja sivuston kehittämiseen sekä mainosten kohdentamiseen. Evästeiden keräämät tiedot ovat anonyymejä eli niiden perusteella kävijää ei voida yksilöidä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 • Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on tilannut viikkokirjeen
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa

Suunnittelupaja Pikseli huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietoja siirretään käsiteltäväksi EU:n ulkopuolelle. Ne käsitellään turvallisesti EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield Frameworkin mukaisesti. Lue lisää täältä: https://www.privacyshield.gov/welcome

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Rekisteri sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Suunnittelupaja Pikseli, Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere.

Suunnittelupaja Pikseli toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn tarkastuspyyntö on saapunut rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Suunnittelupaja Pikselin asiakasrekisterin rekisteritietoja.

Tiedon korjaaminen ja poistaminen sekä niiden toteuttaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus korjata ja poistaa tietonsa.
Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Jos rekisteröity haluaa poistaa tietonsa rekisteristä, rekisteröity voi esittää tietojensa poistoa koskevan pyynnön kirjallisesti yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Suunnittelupaja Pikseli toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn pyyntö on saapunut rekisterinpitäjälle. Pyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Suunnittelupaja Pikselin asiakasrekisterin rekisteritietoja.

Poisto-oikeus ei koske anonyymisti kerättyjä tietoja

Tietosuojaseloste päivitetty 30.8.2018